Hyfforddiant Ymwybyddiaeth ‘Caring Dads’ ar gyfer cyfeirwyr


Mae'n ddrwg gennym, mae'r cofrestriad wedi dod i ben.

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: • Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. • Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. • Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite.


  • Dyddiad: 24/07/2019 09:30 - 24/07/2018 12:00
  • Lleoliad: Galeri, Caernarfon (Map)