DYNION SYDD YN OFALWYR MAETH


Mae'n ddrwg gennyf, wedi cofrestru yn dod i ben.

Mae’r hyfforddiant yma ar gyfer un sesiwn, neu mae’n bosibl ei gwblhau dros dair neu bedair o sesiynau byr dros gyfnod o 12 mis. Cofiwch ddod i gysylltiad os ydych angen gwybodaeth pellach.


  • Dyddiad: 01/04/2018 09:00
  • Lleoliad: I'W GADARNHAU (Map)

Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant yma ar gyfer gofalwyr maeth gwrywaidd ac fe fydd yn rhoi’r canlyniadau dysgu canlynol iddynt:

  • Rhannu a thrafod eu profiadau fel gofalwyr maeth gwrywaidd
  • Adnabod y sialensau sydd ynghlwm â bod yn ofalwyr maeth gwrywaidd a sut i’w goresgyn
  • Amlygu a deall y boddhad o fod yn ofalwr maeth gwrywaidd
  • Bod yn fodel rôl cadarnhaol gwrywaidd i blant mewn gofal
  • Egluro’r math o fodel rôl gwrywaidd negyddol mae plant mewn gofal yn ei wynebu
  • Effaith yr uchod ar blant mewn gofal
  • Sut i gynorthwyo plant mewn gofal i fod yn fwy diogel a sicrhau eu bod yn profi model rôl gwrywaidd cadarnhaol

 Mae’r hyfforddiant uchod ar gael fel un sesiwn, neu mae modd ei gwblhau dros dair neu bedair sesiwn byr dros gyfnod o 12 mis. Cofiwch gysylltu os ydych angen gwybodaeth pellach.