TRAIS RHAI YN EU HARDDEGAU MEWN PERTHYNAS


Mae'n ddrwg gennym, mae'r cofrestriad wedi dod i ben.

Gwaith ataliad gyda phobl ifanc ynglyn â beth yw trais o fewn perthynas.


  • Dyddiad: 01/04/2018 09:00
  • Lleoliad: I'W GADARNHAU (Map)

Disgrifiad

Byddai gweithdai yn cynnwys:

  • Beth yw trais mewn perthynas?
  • Paham fyddai rhywun yn ymddwyn yn dreisiol?
  • Yr effaith o fod mewn perthynas dreisiol – y presennol a’r dyfodol
  • Beth ddylwn ei wneud?
  • Beth i’w wneud os yw rhywun yn dweud wrthych eu bod mewn perthynas dreisiol?
  • Gyda phwy fedrwch chi siarad?

Mae’r gweithdai yma ar gael i ysgolion uwchradd, clybiau ieuenctid ac unrhyw gymdeithas sydd yn gweithio gyda phobl ifanc.

Am wybodaeth pellach, cofiwch ddod i gysylltiad.