TRAIS RHAI YN EU HARDDEGAU MEWN PERTHYNAS


Byddai gweithdai yn cynnwys:

  • Beth yw trais mewn perthynas?
  • Paham fyddai rhywun yn ymddwyn yn dreisiol?
  • Yr effaith o fod mewn perthynas dreisiol – y presennol a’r dyfodol
  • Beth ddylwn ei wneud?
  • Beth i’w wneud os yw rhywun yn dweud wrthych eu bod mewn perthynas dreisiol?
  • Gyda phwy fedrwch chi siarad?

Mae’r gweithdai yma ar gael i ysgolion uwchradd, clybiau ieuenctid ac unrhyw gymdeithas sydd yn gweithio gyda phobl ifanc.

 Am wybodaeth pellach, cofiwch ddod i gysylltiad.