Rhaglen Caring Dads


Os ydych yn dad, neu yn berson proffesiynol sydd eisiau cyfeirio rhywun i raglen Caring Dads, os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen gyfeirio atodol, a’i ebostio i ni mor fuan ag y bo modd.


Grŵpiau sydd i ddod:-

Ardal Conwy – Mehefin 2019 (sesiynau gyda’r nos)

Ardal Dinbych – Chwefror 2020 (sesiynau gyda’r dydd)

Ynys Môn – Medi 2019 (sesiynau gyda’r nos)

Gwynedd – Chwefror 2020 (sesiynau gyda’r nos)Caring Dads is a child centred programme. Paul is an experienced facilitator of the Caring Dads programme and works in partnership with Gorwel – Grŵp Cynefin.

Mae Caring Dads yn canolbwyntio ar blant. Mae Paul yn hyrwyddwr profiadol o raglen Caring Dads ac yn gweithio mewn partneriaeth â Gorwel/Grŵp Cynefin.

Mae rhaglen Caring Dads yn canolbwyntio ar:

Gynorthwyo dynion i adnabod ymddygiad a daliadau sy’n cefnogi perthynas iach ac afiach plentyn a thad

Datblygu sgiliau i gydweithio â phlant mewn ffyrdd iach

Gwerthfawrogi effaith gweithredoedd o reoli, brawychu, treisiol ac esgeulus, yn cynnwys trais yn y cartref, ar blant

Yn ystod Caring Dads, fe fydd tadau yn datblygu sgiliau i ymdopi mewn ffyrdd iach o fewn sefyllfaoedd rhwystredig, gan gynnwys:

Deall sut mae strategaethau a dewisiadau gwahanol i dadau yn effeithio ar blant

Cynyddu ymwybyddiaeth o sut i reoli ymddygiad treisiol ac esgeulus

Datblygu strategaethau i gryfhau perthynas tad a phlentyn

Ffurflen Gyfeirio Gorwel Caring Dads 1.docMaen Prawf Cymhwyso:

Dynion sydd yn cael eu hadnabod o fod wedi cyflawni trais yn y cartref (sydd yn defnyddio strategaethau gor-reoli corfforol neu emosiynol, treisiol a/neu esgeulus fel rhieni)

Ni fydd dynion sydd â hanes o gyflawni trais rhywiol tuag at blant yn cael eu derbyn ar y cwrs yma

Bydd raid i ddynion gael lefel minimwm o gydnabyddiaeth o’u hymddygiad treisiol blaenorol

Am wybodaeth pellach a ffurflen cyfeireb, cysylltwch gyda ni drwy ebost - info@pauljonesisw.co.ukGwyliwch y Newyddion ar y cwrs yma: