Canlyniadau Dysgu:-

  • Deall beth yw cam-drin domestig.
  • Cydnabod arwyddion a symptomau cam-drin domestig.
  • Ymwybyddiaeth o'r ddeddfwriaeth newydd - Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.
  • Sut i reoli datgeliadau o gam-drin domestig.
  • Effaith plant yn gweld cam-drin domestig.

- Hwylusir yr holl hyfforddiant dros Zoom. Anfonir gwahoddiad Zoom atoch trwy e-bost yn nes at y dyddiad.

- Mae'n bosibl i dalu am eich lle gydag archeb swyddogol.

- Mae'n bosibl cysylltu â mi yn uniongyrchol i drefnu digwyddiad hyfforddi sy'n unigryw i'ch ysgol.