Canlyniad Dysgu:

  • Sut i adnabod gwahanol ffyrdd o ymddygiad mewn perthynas â Thrais yn y Cartref
  • Y gallu i weithio gyda’r dynion wrth gydnabod effaith a chanlyniadau eu hymddygiad treisiol
  • Datblygu ac ennill hyder wrth ddefnyddio sgiliau a strategaethau newydd i hyrwyddo newid
  • Cynorthwyo’r dynion i ganolbwyntio ar eu plant a sut i feithrin eu plant
  • Strategaethau i gasglu gwybodaeth ynglyn â’r cyflawnwyr ar gyfer Asesiadau Cyntaf a Chraidd, Adolygiadau Statudol LAC, Asesiadau Risg, Adroddiadau Llys ac yn y blaen.


    Definition of Power and Control Wheel June 2015.pdf