Canlyniadau Dysgu:-

Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant yma, gallwch ddeall:-
  • Cyflwyniad i'r Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.
  • Deall beth yw trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
  • Adnabod arwyddion trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
  • Deall eich rôl mewn ymdrin a trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
 
Yn ddiweddar, mae Paul Jones wedi cyflenwi'r hyfforddiant yma yn uniongyrchol i staff Cyngor Ynys Môn.