Mae'n ddrwg gennym, mae'r cofrestriad wedi dod i ben.

Mae Paul Jones yn medru cynnig sgiliau rhianta mewn sesiynau un-i-un gyda rhieni, teidiau a neiniau, rhieni mabwysiedig neu ofalwyr maeth.


  • Dyddiad: 01/04/2018 09:00
  • Lleoliad: I'W GADARNHAU (Map)

Disgrifiad

Mae Paul Jones wedi cwblhau hyfforddiant hyrwyddwr Incredible Years ac wedi hyrwyddo nifer o grwpiau rhianta ar gyfer yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a’r NSPCC. Mae Paul hefyd wedi cwblhau hyfforddiant cynhwysfawr Rhianta EPAS gan CAMHS.

Am wybodeth pellach, cofiwch ddod i gysylltiad.